Regionalny Ośrodek Enterprise Europe Network
przy Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości
we współpracy z 
zaprasza na szkolenie online

W programie m.in.:
  1. Podstawy prawne wystawiania faktur.
  2. Ogólne zasady wystawiania faktur. Przypadki, w których wymagany jest NIP na paragonie.
  3. Elementy faktury. Najczęściej popełniane błędy na fakturach.
  4. Weryfikacja kontrahentów – biała lista podatników.
  5. Korygowanie danych na fakturach - nota korygująca, faktura korygująca z uwzględnieniem pakietu zmian SLIM VAT.
  6. Wystawianie i przesyłanie faktur elektronicznych.
  7. Faktury pro-forma.
  8. Postępowanie w przypadku zagubienia lub zniszczenia faktury.
  9. Zwolnienia z obowiązku prowadzenia sprzedaży z użyciem kas rejestrujących.
  10. Obowiązek oznaczania faktur słowami „mechanizm podzielonej płatności”.
  11. Obowiązek regulowania płatności przelewem w transakcjach powyżej 15 000 zł.
  12. Konsekwencje błędnych faktur. Odpowiedzialność karna i karno-skarbowa.

  Udział bezpłatny po wcześniejszym zgłoszeniu.
  Szkolenie prowadzi Mikołaj Duda, doradca podatkowy. Autor licznych publikacji z zakresu prawa podatkowego, m. in. na łamach Rzeczpospolitej i Monitora Podatkowego, współautor publikacji książkowych, m. in. Opinie w sprawach podatkowych dla doradców podatkowych, C.H. Beck, 2020.
  Faktura VAT u przedsiębiorcy -
  wystawianie, korygowanie,
  biała lista podatników,
  obowiązkowy split payment,
  NIP na paragonach

  dnia 8 kwietnia 2021 r., godz. 10-14
  +48
  http://een.ec.europa.eu